• (+48) 886 824 293
  • office@tibethouse.pl

Kontakt

Formularz kontaktowy *
 

 

*
Uprzejmie informujemy, że w związku z tym, że od 25 maja 2018 r. ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), poniżej przesyłamy informacje dotyczące danych osobowych.
Na naszych stronach nie gromadzimy danych osobowych. Dysponujemy jedynie adresami e-mail osób, które do nas napisały z pytaniami. Fundacja Sam Dżub Ling, jak i pozostałe widniejące na stronie jednostki, nie przetwarzają tych danych i nie udostępniają nikomu. Jesteśmy też w posiadaniu danych osób które dokonały darowizny, które gromadzimy jedynie w celach finansowo-podatkowych.
Informujemy, że od dnia 25.05.2018 r. będzie możliwość skontaktowania się z administratorem danych osobowych Fundacji Sam Dżub Ling i organizacji z pozostałych zakładek pod adresem e-mail: office@tibethouse.pl

Gwarantujemy respektowanie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych oraz ograniczenia ich przetwarzania.