• (+48) 886 824 293
  • office@tibethouse.pl

Goście

W ‘Acali’ gościło wielu nauczycieli buddyjskich, hinduskich, chrześcijańskich, przedstawicieli różnych religii, a także wykładowców z innych dziedzin. W naszym ośrodku obywają się też wspólne modlitwy różnych religii i tradycji.

Naszymi gośćmi byli m.in.::

Janglidas Maharaj, czyli OmGuruDev – ‘Milczący Mistrz’.

Junsei Terasawa, mnich japońskiej tradycji Sutry Lotosu, który na całym świecie organizuje pokojowe medytacje uliczne w intencji pokoju.

Lama Gelongma Palmo Karma Tsultrim Karuna (Austria), nauczycielka buddyjskiej tradycji kagyu. Zanim stała się mniszką i nauczycielką buddyjską pracowała w PR, była także dziennikarką. Naucza w różnych krajach europejskich, a także w USA

John Myrdhin Reynolds, autor książki ‘Czarownice i Dakinie’, dr filozofii, tłumacz tekstów buddyjskich w tradycji Ningmapa i Kagyupa, buddyjski jogin w tradycji Ningmapa,

Lama Dudjoom Dorjee,  wybitny nauczyciel szkoły Kagyu. Urodził się w Tybecie. Studiował na Uniwersytecie Sanskryckim w Varanasi w Indiach, gdzie otrzymał stopień Acharya będący odpowiednikiem zachodniego tytułu magistra. Następnie odbył tradycyjne trzyletnie odosobnienie pod kierunkiem Kalu Rinpocze i Beru Khyentse Rinpocze. Otrzymał specjalne abhiszeki od JŚ XVI Gyalwa Karmapy, który jednocześnie uczynił Lamę swoim specjalnym, bezpośrednim reprezentantem w USA. Obecnie Lama jest rezydentem w ośrodku medytacyjnym w Dallas w Teksasie,

Lama Shenphen Rinpocze, opat klasztoru tradycji Gelugpa w Słowenii, urodził się we Francji i w wieku 16 lat został rozpoznany jako inkarnacja tybetańskiego nauczyciela Lamy Gendun Rabgye z klasztoru Kharnang w Tybecie. Rinpocze prowadzi w naszym ośrodku stałe nauki oraz sesje uzdrawiające, jest z wykształcenia lekarzem,

Ralf Vollmann, doktor tybetologii, dyrektor ośrodka Darmaling Center w Austrii,

Lama Rinczen, wieloletni uczniem czcigodnego Tengi Rinpocze, który mianował go przewodniczącym Związku Bencien Karma Kamtzang w Polsce oraz lamą-rezydentem w polskiej filii klasztoru Bencien, jaką jest Centrum w Grabniku. Przewodniczący Polskiej Unii Buddyjskiej. Od lat pełni funkcję nauczyciela buddyjskiego,

Ashin U-Uttara, nauczyciel Terravady. Życie monastyczne rozpoczął w ósmym roku życia, w wieku 20 lat został mnichem. Od 1992 roku naucza buddyzmu oraz medytacji w Londynie. Wykładał na wielu uniwersytetach, w tym w Cambridge, Oxfordzie, Leicester i Leeds. Przebywa na stałe w Sasana Ramsi Vihara i jest głową tego klasztoru,

U Sopaka, nauczyciel i mnich w tradycji Terravady z Birmy, mieszkający obecnie w Kolonii,

Prof. Tomasz Pietrzykowski, nauczyciel w tradycji Szambala Trungpy Rinpocze, wielokrotnie wykładał w naszym ośrodku, podobnie jak inni nauczyciele tej tradycji,

Nyima Dakpa Rinpoche, opat i dzierżawca linii klasztoru Lhatri w Kham, tradycji Bon, rejon Dege we wschodnim Tybecie, od wielu lat nauczyciel w polskiej sandze Bon.

Ojciec Jan Bereza – benedyktyn z klasztoru w Lubiniu

Ganteng Tulku Rinpoche urodził się w 1955 roku – rozpoznany przez XVI Karmapę i Dudjoma Rinpocze jako dziewiąta inkarnacja Pema Lingpy (1450–1521). Jego inkarnację w Buthanie, emanację ciała, uważa się za szczególne błogosławieństwo dla tego kraju. Zgodnie z wcześniejszymi przepowiedniami Gangteng Tulku będą inkarnowani tylko w Buthanie.

J.E . Rabten Tulku Rinpocze urodził się w Tybecie w Lithangu W wieku ośmiu lat rozpoczął naukę pisania i gramatyki tybetańskiej W wieku 12 lat został mnichem. Później wstąpił do Lithang Tseni Dratsang i rozpoczął naukę pięciu filozofii buddyjskich. W 1985 roku pojechał do Indii, do Bodhgaya, na nauki  Jego Świątobliwości Dalajlamy, a następnie  wstąpił do klasztoru Drepung Gomang. Otrzymał tam nauki od wielu mistrzów. Rabten Tulku Rinpoche posiada tytuł Geshe
Lharampa. Jednym z etapów tych studiów była nauka w klasztorze Gyurme, gdzie przebywał przez rok, a gdzie otrzymał tytuł Geshe Nyarampa, najwyższy stopień doktorski. Obszerniejszy życiorys w zakładce Dro Phen.

J.E Desi Rinpoche Ngawang Lobsang Choekyi Nyima 6. inkarnacja Desi Sangye Gyatso, który był regentem V Dalajlamy. Znany był z olbrzymiej wiedzy na temat nauk buddyjskich i świeckich oraz  astrologii. Był także doskonałym autorem i nauczycielem. Współczesna wiedza medyczna i
astrologia czerpie z jego dziedzictwa. Współczesny Desi Rinpocze studiował na monastycznym uniwersytecie Drepung Loseling oraz ukończył studia tantryczne na Gyurme Tantric University.

Tashi, Mistrz Śpiewu Klasztornego, urodził się w Indiach, niedaleko granicy tybetańskiej. W 2000 roku otrzymał tytuł ‘Geshe’ (odpowiednik naszego doktoratu) a następnie wraz z kilkoma mnichami wyjechał na tournée, w trakcie którego prezentowali modlitwy, tańce i pieśni klasztorne we Francji, Rosji, Japonii i Stanach Zjednoczonych, gdzie wykonali koncert m.in. w Carnegie Hall. Po powrocie ze Stanów, został wybrany przez mnichów Mistrzem śpiewu klasztoru Gomang, a w 2003 roku Jego Świątobliwość Dalajlama mianował Go Mistrzem śpiewu klasztoru Drepung (połączone klasztory Gomang i Loseling).

Ngakpa Tshering Dhendup Rinpocze – pierwsze nauki otrzymał w wieku 3 lat, a od 5 do 13 roku życia uczył się wykonywania pudż, rzeźby, malarstwa i tańców klasztornych. Gdy miał 16 lat rozpoczął praktykę linii Nowych Skarbów Dudjoma u Jego Świątobliwości Dudjoma Jigdrel Yeshe Dorje Rinpocze. Otrzymal wiele przekazów, m.in. od: JŚ Dudjoma Rinpocze, JŚ
Dilgo Khyentse Rinpocze, JŚ Do Drupchena, JŚ Minling Trichen Rinpocze,natomiast w Rumteku otrzymał przekaz Linii Kagyu od XVI Gyalwa Karmapy. Naucza oraz udziela przekazu i inicjacji do praktyki Linii Nowych Skarbów Dudjoma.

Ani Choying urodziła sie w Nepalu. Jest corka uchodźców Tybetanskich. Kiedy skończyła 13 lat, wstąpila do klasztoru Nagi Gompa. Jej edukacja i duchowy rozwój odbywał się pod przewodnictwem mistrza Tulku Urgyen Rinpoche. Uczyła się buddyjskich medytacji, śpiewania mantr, rytuałów, ceremonii i szybko awansowała do pozycji mistrzyni oraz przewodniczki w
praktyce śpiewania mantr w klasztorze. Później zrezygnowała z tego stanowiska i została osobistą opiekunką zdrowotną Tulku Urgyen Rinpoche i służyła mu aż do jego śmierci (parinirvana) w lutym 1966 roku. Jest chyba najbardziej znaną na świecie wykonawczynią mantr buddyjskich i pieśni klasztornych.

JE Garchen Rinpoche jest nauczycielem w buddyjskiej tradycji Drikung Kagyu.
W VII wieku n.e.  był znany jako Lonpo Gar, minister wielkiego tybetańskiego króla   Songstena Gampo. W starożytnych Indiach odrodził się jako Mahasiddha Aryadeva, uczeń wielkiego Nagarjuny. W wieku XII znany był jako Siddha Gar Nodingpa, najważniejszy uczeń Kyobpa Jigten Sumgon, który był założycielem tradycji Drikung Kagyu. Współczesny Garchen Rinpoche został rozpoznany jako inkarnacja (Tulku) we wschodnim Tybecie. W wieku 7 lat Garchen Rinpoche został głową klasztoru Lho Miyal, którym zaczął zarządzać w wieku 11 lat. W wieku 22
lat, po zakończeniu dwu i półrocznego odosobnienia Garchen Rinpoche został aresztowany i osadzony w więzieniu na 20 lat. Działo się to w czasie rewolucji kulturalnej w Chinach. W chińskim obozie pracy otrzymał instrukcje medytacyjne od swojego rdzennego lamy   Khenpo Muniela z tradycji Ningmapy. Praktykując w tajemnicy przed władzami obozu, Garchen Rinpoche osiągnął realizację “mądrości umysłu Lamy”.
Po wyjściu z więzienia w 1979 roku zajął się odbudową klasztorów Drikung Kagyu oraz odnową nauk buddyjskich we wschodnim Tybecie. Założył dwie nowe szkoły z internatem dla dzieci tybetańskich. Na całym świecie znany jest z tego, że jest Lamą wielkiej realizacji i dobroci serca.

Lama Gursam wstąpił do klasztoru Drikung Kagyu w Tso Pema w Indiach w wieku 6 lat. W 1981 r. rozpoczął naukę w Central Institute of Higer Tibetan Studies w Sarnath, gdzie studiował filozofię buddyjską, sanskryt, hindi, tybetański i angielski. W 1990 roku ukończył naukę uzyskując nie tylko dyplom, ale także specjalne wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w nauce od Jego Świątobliwości Dalajlamy. W tym samym roku
Lama Gursam został zaproszony przez J.Ś. Kabyong Chetsanga Rinpoche do nauczania w Drikung Kagyu Institute w Dehra Dun. Nauczał tam przez 5 lat filozofii buddyjskiej i historii buddyzmu   był też osobistym sekretarzem J.Ś. Chetsanga Rinpoche. W trakcie pobytu w Instytucie odbył też roczne odosobnienie medytacyjne i otrzymał nauki oraz przekazy Dzogchen od Khenchen Thupten Rinpoche i innych nauczycieli ze szkoły Nyingma. J.Ś. Chetsang Rinpoche mianował go dyrektorem północno-amerykańskiego centrum Drikun Kagyu w USA i od tego czasu Lama
przebywa nieustannie w USA. W Stanach Lama Gursam poznaje Jego Eminencję Garchena Rinpoche, pod którego to opieką odbył 3 letnie odosobnienie medytacyjne. W czasie odosobnienia praktykował Mahamudrę i Sześć Jog Naropy. Odosobnienie kontynuował w Lapchi (Nepal), gdzie przez 6 miesięcy praktykował w jaskini wielkiego jogina, Milarepy.

JE Chamtrul Lobsang Gyatso urodził się we wschodnim Tybecie. Został rozpoznany w młodym wieku jako reinkarnacja drugiego Kathoka Chamtrula Pema Nangsal Dorje Rinpoche z klasztoru Mardo Tashi Choling, filii klasztoru Kathok (ningmapa). Mając 14 lat Rinpoche przyjął ślubowania świeckie u swego rdzennego guru, mistrza dzogczen Naljor Yeshe Wangchuk Rinpoche. Otrzymał od niego nauki o praktykach wstępnych a następnie studiował nauki tummo i dzogczen. W tym czasie Rinpoche wyruszył również na pięciomiesięczną pielgrzymkę połączoną z pokłonami z Mardo Tashi Choling do Tugchen, gdzie na szczycie świętej góry Tsako Takyab znajduje się statuetka Czenrezika. W wieku 19 lat Rinpoche przyjął śluby mnisie od Getse Khenpo Wangchena. Przez następne kilka lat kontynuował studia w klasztorze ze swoim rdzennym guru. Następnie przeniósł się do Instytutu Filozofii Buddyjskiej przy klasztorze Kathok, gdzie przebywał przez dwa lata. Potem podjął naukę w Larhong Monastery. Studiował tam pięć głównych nauk pod nadzorem Jego Świątobliwości Jigme Phuntsoka Rinoche, swego drugiego rdzennego lamy. Po zakończeniu studiów otrzymał tytuł khenpo (doktora filozofii buddyjskiej) w Instytucie Serta Lharong.
Jigme Phuntsok Rinpoche poprosił go o stworzenie shedry w Mardo Tashi Choling i dlatego w 1990 roku Rinpoche powrócił do swego klasztoru i nauczał tam oraz pracował przez kolejnych sześć lat.
Pod koniec 1996 roku Chamtrul Rinpoche opuścił Tybet, by podjąć się dwuletniej pielgrzymki do Nepalu i Indii. W tym czasie udzielał nauk oraz sam uczył się języka angielskiego, ale przede wszystkim otrzymywał nauki od wielkich mistrzów. W czasie swego życia Rinpoche otrzymał ogółem nauki od ponad 25 różnych mistrzów.
Rinpoche podróżuje po całym świecie nauczając dharmy. Przez ostatnie 16 lat nauczał tysiące tybetańskich mnichów i uczniów z zagranicy w Tybecie, Indiach, Niemczech, Izraelu, Włoszech, RPA, USA, Grecji i innych krajach. Jak sam mówi: Nauczanie to jest to, co robię w tym życiu. Kiedykolwiek ktoś prosi mnie, bym nauczał, robię to.

Drupon Lama Tsering Rinpocze – jest Lamą-rezydentem w Drikung Garchen Institut w Monachium. Został wyświęcony na mnicha w wieku ośmiu lat, a dwa lata później otrzymał święcenia mnicha-nowicjusza. Ukończył studia w głównym klasztorze Drikung-Kagju w Dehra Dun w Indiach. Po ukończeniu wstępnych praktyk Drikung Yangzab i Longchen Nyingthig otrzymał nauki poła i Dzogczen Trekchöd i Thögal. W czasie trwającego 100 dni odosobnienia (gya Shag) praktykował Tonglen sześciu światów. Ponadto ukończył tradycyjne trzyletnie odosobnienie zawierające praktyki pięcioczęściowej ścieżki Mahamudry i Sześciu Jog Naropy. Następnie od Jego Świątobliwości Chetsanga Rinpocze i Jego Eminencji Garchena Rinpocze otrzymał tytuł Drubpön – Mistrza odosobnień. Na prośbę Jego Eminencji Garchena Rinpocze od 2002 roku Lama Tsering przebywa w Niemczech i prowadzi regularne praktyki i pudże w Drikung Garchen Institut w Monachium, przekazuje nauki i inicjacje, jak również opiekuje się osobami odbywającymi odosobnienia. Lama Tsering Rinpoche jest też opatem polskiej sangi Garchena Rinpoche – Drikung Kagyu Poland – zarejestrowanej w Misji Buddyjskiej “Trzy Schronienia” w Polsce.