• (+48) 886 824 293
  • office@tibethouse.pl

Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności Fundacji Sam Dżub Ling za 2012-2013

PODSTAWY DZIAŁANIA:

1. Akt ustanowienia fundacji – 4.06.2007 r. przed notariuszem Markiem Płaska w kancelarii przy ul. Szpitalnej 8; nr repertorium A 7846/2007
2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 16.06.2008 r., nr 0000304370
3. REGON: 141665411, NIP: 701 041 17 31
4. Siedziba Fundacji: 00-572 Warszawa, Al. Wyzwolenia 9/146, miejsce wykonywania działalności – 05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Cyprysowa 12
5. Zarząd Fundacji: Donata Trapkowska – Prezes Zarządu; Joanna Parchimowicz – wiceprezes Zarządu; Agnieszka Zawartko – członek Zarządu; Ewa Kozdraj – przewodnicząca Rady Fundacji; Anna Machała – wiceprzewodnicząca Rady Fundacji; Jolanta Kabulska – członek Rady Fundacji
6. Założyciele: A-jam, Krystyna Starczewska, Donata Trapkowska
7. Dane kontaktowe: tel. +48 886-824-293, tel. stac. +4822-773-14-54, e-mail: fundacja.samdzubling@wp.pl
8. Fundacja należy do międzynarodowej Organizacji „Religions for Peace”.
9. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, prowadzi jedynie działania statutowe, nie zatrudnia nikogo na etat ani na zlecenie
10. Współpraca instytucjonalna w omawianym okresie m.in. z:
a) Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Bednarska 2/4 – Społeczne Gimnazjum nr 20, ul. Raszyńska 22;
b) Program Tybetański Fundacji Inna Przestrzeń, Warszawa ul. Nowy Świat
c) Stowarzyszenia: „Dla Ziemi” – Bratnik;
d) Społeczność Tybetańska w Polsce;
e) Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa ul. Freta 5 i Solec
f) Misja Buddyjska „Trzy Schronienia”, Szczecin, ul. Ks. Bogusława 5 i oddziały Misji
g) Teatry: „Och” Teatr- Warszawa; „Kamienica” – Warszawa; Kana – Szczecin,
h) Galerie handlowe: Blue City – Warszawa,
i) Galerie artystyczne: Łódź, Katowice
j) Uczelnie wyższe: Uniwersytet Warszawski, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Poznań, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet w Słupsku, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
k) przedszkola, szkoły średnie i podstawowe w wielu miastach
ł) Domy Kultury: Rembertów, Warszawa-Wesoła, Lublin (Wielokulturowy Lublin), etc.
m) Biuro Promocji Miasta Słupsk

10. Współpraca zagraniczna
a) Klasztor Drepung Gomang z Mundgood stan Karnataka, Indie
b) sołtys wsi Golok Toe, prowincja Sichuan, Chiny
c) Drikung Center, Monachium, Niemcy
d) Gajang Medical Society – Mundgood, stan Karnataka
e) Lhodak Gaden Dhonnyiling, Dehradun, Indie
f) Asioka Mission, New Delhi

11. Cele statutowe Fundacji:
(§ 7)1) gromadzenie środków finansowych i materialnych w celu wspierania tradycji i kultury tybetańskiej oraz dziedzictwa tybetańskiego,
2) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz pomocy edukacyjnej, socjalnej i medycznej dla Tybetańczyków w Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami,
3) prowadzenie działalności edukacyjnej na temat Tybetu, jego kultury i tradycji oraz religii w Rzeczpospolitej Polskiej,
4) tworzenie ośrodków kultury tybetańskiej w Rzeczpospolitej Polskiej i poza Jej granicami,
5) tworzenie biblioteki tybetańskiej oraz wydawanie dzieł literatury tybetańskiej,
6) wszelkie inne działania charytatywne na rzecz społeczności tybetańskich,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej i pomocowej w zakresie medycznym,
8) wspieranie i prowadzenie prac badawczych i rozwojowych,
9) organizowanie przedsięwzięć służących prezentowaniu i krzewieniu kultury i tradycji oraz religii tybetańskiej,
10) prowadzenie działalności wydawniczej,
11) tworzenie tybetańskich placówek oświatowych i kulturalnych.

(§ 8)1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) gromadzenie środków finansowych i materialnych
2) organizację spotkań, wykładów, koncertów i prezentację filmów o tematyce tybetańskiej,
3) działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
4) współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
5) tworzenie tybetańskich placówek oświatowych, kulturalnych i medycznych w Polsce i poza Jej granicami,
6) współpracę z firmami i instytucjami zainteresowanymi współdziałaniem w zakresie realizowanych przez Fundację celów
7) działania charytatywne na rzecz społeczności tybetańskich

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Fundacja Sam Dżub Ling od chwili swego powstania, czyli zarejestrowania przed notariuszem woli zawiązania fundacji, uczestniczyła i organizowała wiele wydarzeń mających na celu zarówno prezentowanie kultury tybetańskiej, religii oraz tradycji polskiemu społeczeństwu. Działaliśmy również na forum międzynarodowym uczestnicząc w różnych konferencjach oraz pomagając medycznie Tybetańczykom w prowincji Sichuan w Chinach. Rozpoczęliśmy również program kształcenia przyszłej elity tybetańskiej w Polsce.
Chcemy przy tym podkreślić, że praktycznie większość naszych działań odbywało się dzięki życzliwości i wsparciu wielu instytucji, na zasadach bezkosztowych, a przede wszystkim dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i aktywistów. W związku z faktem że wszystkie działania w naszej fundacji wykonywane są charytatywnie a wpływy nie są duże nie mamy szansy na udział w różnych projektach dofinansowujących działalność fundacji.

Poniższe podsumowanie prezentuje jedynie najważniejsze działania. Całość tego co zrobiliśmy można obserwować na naszej stronie internetowej: www.tibethouse.pl oraz na Facebook.

Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy wspierają i rozumieją naszą misję służąc nam swoją pomocą.

a) Działalność prezentująca tradycję – kulturę, religię Tybetu:

– Koncerty:

1) Pieśni i tańców klasztornych – w wykonaniu mnichów z klasztorów buddyjskich goszczących w Polsce: Drepung Gomang (2012). Koncerty odbywały się w wielu miastach Polski oraz w Warszawie. Zaproszeni mnisi występowali równie w ramach Wielokulturowego Warszawskiego Street Party, Och Teatrze, Wielokulturowym Lublinie etc. etc.
3) Ani Choying Drolmy – koncerty odbywają się regularnie co roku od 3 lat. W 2012 r. Ani Choying była w Polsce po raz czwarty. Ani Choying Drolma jest mniszką buddyjską z Nepalu. Ma znakomity głos, wydała około 10 płyt na Zachodzie, gdzie jest bardzo znana i popularna (w Europie i w USA). Koncertowała we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Warszawie oraz w Poznaniu.
4) Tradycyjnych pieśni i tańców ludowych – te koncerty wykonywane są przez Tybetańczyków mieszkających w Polsce i młodzież tybetańską zaproszoną do Polski na naukę przez naszą Fundację oraz Społeczne Gimnazjum nr 20. Koncerty odbywały się w różnych miastach Polski, w szkołach, przedszkolach, muzeach, galeriach etc.
5) Koncerty międzykulturowe i międzyreligijne:
a) w Och Teatrze – koncerty, w trakcie których występują obok mnichów i Tybetańczyków mieszkających w Polsce także gwiazdy polskiej estrady, jak Tymon Tymański, Wołosi i Lasoniowie, Baldennoise, Mamadou, Grupa gospel Anny Przybysz etc.
b) w Centrum handlowym Blue City
d) w ramach imprez organizowanych przez inne podmioty, jak: Fundacja Inna Przestrzeń – Program Tybetański, Domy Kultury, Szkoły, Wielokulturowy Lublin – rokrocznie, Słupskie Dni Golemów etc.

– Ceremonie sypania mandali oraz wykonywania rzeźb maślanych – prezentacja tej ceremonii wykonywanej przez mnichów odbywa się od 2008 roku w większości miast Polski i w różnych ośrodkach
– Wykłady – w omawianym w tym sprawozdaniu okresie przygotowaliśmy setki wykładów oraz prezentacji poświęconych Tybetowi, jego kulturze, religii w różnych miastach w Polsce. Regularnie prowadziliśmy też fakultety z kultury tybetańskiej w Szkole przy ul Raszyńskiej. Wykłady odbywały się na Uczelniach, w Domach Kultury, Muzeach, kościołach, przedszkolach, centrach kultury etc. Regularnie organizowaliśmy też wykłady poświęcone buddyzmowi oraz medycynie, astrologii i dietetyce tybetańskiej.

– Inne wydarzenia:
a) udział w Nocy Muzeów na zaproszenie Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.
b) udział w Jarmarku Golemów w Słupsku i w Tygodniu Kultury Tybetańskiej w Słupsku etc.

– Wizyty religijne – nauczyciele buddyjscy
Na nasze zaproszenie gościli w Polsce mnisi z klasztoru Drepung Gomang jak też indywidualni nauczyciele różnych tradycji buddyjskich – niektórzy wielokrotnie – którzy wygłosili łącznie kilkaset godzin wykładów. Naszymi gośćmi byli: Lama Gursam, Lama Tsering Rinpoche, JE Garchen Rinpoche, JE Chamtrul Lobsang Gyatso, Lama Shenphen Rinpoche, JE Desi Rinpoche, Tulku Ashak Rinpoche i inni

b) Działalność inicjująca

Z naszej inicjatywy, dzięki zaproszeniu przez nas nauczycieli buddyjskich powstały sanghi buddyjskie w ramach Misji Buddyjskiej „Trzy Schronienia”: 1) Drikung Kagyu, 2) Gelugpa – dwie sanghi, 3) Ningmapa – 1 sangha i Kagyu – 1 sangha. Wszystkie są zarejestrowane przez Misję Buddyjską „Trzy Schronienia” w MAC (departament wyznań) oraz u właściwych Wojewodów.

c) Działalność edukacyjna dla Tybetańczyków w Polsce i w Tybecie

1) W związku z trudną sytuacją edukacyjną w prowincji Sichuan w regionie Yaijang – wioski Golok Toe, Tica, Orthok – postanowiliśmy wspomóc edukacyjnie dzieci z tego regionu zapraszając je na naukę do Polski. Większość mieszkańców tego regionu jest analfabetami a dzieci tam mieszkające najczęściej nie uczęszczają do szkół albo w niewielkim zakresie ze względu na fakt iż ich rodziców nie stać na opłacanie podatków. Pierwsze dzieci, które przyjechały do Polski myślały, że na świecie są tylko Tybetańczycy, Chińczycy i Hindusi. W tej chwili w Polsce uczy się 9 dzieci, w tym troje, które przyjechały z Indii.
W 2011 roku rozpoczęliśmy z dziećmi tybetańskimi projekt przygotowywania materiałów do podręczników i książeczek o życiu w innych krajach i tego czego nauczyły się nasze dzieci tybetańskie, które to książki będą napisane w języku tybetańskim przez same dzieci… tak aby ich rówieśnicy w Tybecie mogli się nauczyć czegoś o świecie.
2) Nasi podopieczni służyli swoimi doświadczeniami i opowieściami różnym organizacjom i szkołom

d) sprawy organizacyjne

1) Fundacja opiera swoją działalność na działalności charytatywnej i nieodpłatnej pracy wolontariuszy. Nikt nie jest zatrudniony. Jest to misja serca różnych osób i ludzi różnych zawodów, którzy ułatwiają nam działalność poprzez swoje umiejętności, umożliwienie nieodpłatnego udostępniania sal, wymiany doświadczeń i umiejętności etc.
2) Oprócz tego na potrzeby Fundacji nieodpłatnie udostępniono nam lokal na prowadzenie działalności.
3) Darowizny w naszym wypadku są darowiznami rzeczowymi i pracą naszych współpracowników. Otrzymujemy książki do naszej biblioteki buddyjskiej z Wydawnictw o tematyce tybetańskiej i buddyjskiej, niektóre firmy i osoby prywatne zakupują nam bilety dla dzieci i innych naszych gości, którzy mają przyjechać etc. Niektóre darowizny również przekazywane są na pokrycie kosztów przyjazdu.
4) W okresie sprawozdawczym, zgodnie z postanowieniami statutu przeprowadzane były wybory władz i przyjmowane było sprawozdanie z działalności fundacji.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Sam Dżub Ling za 2007-2011

PODSTAWY DZIAŁANIA:

1. Akt ustanowienia fundacji – 4.06.2007 r. przed notariuszem Markiem Płaska w kancelarii przy ul. Szpitalnej 8; nr repertorium A 7846/2007
2. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 16.06.2008 r., nr 0000304370
3. REGON: 141665411
4. Siedziba Fundacji: 00-572 Warszawa, Al. Wyzwolenia 9/146, miejsce wykonywania działalności – 05-077 Warszawa-Wesoła, ul. Platynowa 17
5. Zarząd Fundacji: Donata Trapkowska – Prezes Zarządu; Joanna Parchimowicz – wiceprezes Zarządu; Agnieszka Zawartko – członek Zarządu; Ewa Kozdraj – przewodnicząca Rady Fundacji; Anna Machała – wiceprzewodnicząca Rady Fundacji; Jolanta Kabulska – członek Rady Fundacji
6. Założyciele: A-jam, Krystyna Starczewska, Donata Trapkowska
7. Dane kontaktowe: tel. +48 788-176-990, tel. stac. +4822-773-14-54, e-mail: fundacja.samdzubling@wp.pl
8. Fundacja należy do międzynarodowej Organizacji „Religions for Peace”.
9. Współpraca instytucjonalna w omawianym okresie m.in. z:
a) Towarzystwo Przyjaciół I SLO, ul. Bednarska 2/4 – Społeczne Gimnazjum nr 20, ul. Raszyńska 22;
b) Program Tybetański Fundacji Inna Przestrzeń, Warszawa ul. Nowy Świat
c) Stowarzyszenia: „Ę”-Warszawa, „Dla Ziemi” – Bratnik; Pomocy „Ludzie Ludziom” Wrocław, „Liberatis” Skierniewice; Społeczność Tybetańska w Polsce;
d) Wielokulturowy Białystok
e) Muzeum Azji i Pacyfiku, Warszawa ul. Freta 5 i Solec
f) Muzeum Etnograficzne: Łódź, Warszawa, Wrocław, Węgorzewo
g) Misja Buddyjska „Trzy Schronienia”, Szczecin, ul. Ks. Bogusława 5
h) Teatry: „Och” Teatr- Warszawa; „Kamienica” – Warszawa; Kana – Szczecin, Miejski w Gdyni, Off de Bicz w Sopocie, „Węgajty” k. Olsztyna, Pick and Roll Tarasy, Sopot
i) Galeria-restauracja „Biosfera”w Warszawie oraz Uzdrowiskowa w Lądek Zdrój
j) Galerie handlowe i sportowe: Blue City – Warszawa, Gemini – Gdynia, , Centrum Haffnera
k) Centrum Mangha w Krakowie
l) Fundacja „Złoty Środek” Białystok
ł) Tibet House „Acala”, Warszawa
m) Schronisko „Samotnia”
n) Galerie artystyczne: Kantor Sztuki- Żyrardów, Pionowa – Gdańsk, Miejska w Płocku
o) Żydowski Instytut Historyczny – Warszawa
p) Żydowska Gmina Wyznaniowa – Poznań, Parafia katolicka pw św. Kazimierza – Gułtowy, Klasztor Ojców Benedyktynów w Lubiniu, Parafie Ewangelickie: Nowy Sącz, Lublin, Żyrardów, Cerkwie Prawosławne: Szczecin, Lublin, Warszawa
r) Kina: Multikino – Sopot, Muranów – Warszawa
s) Impart we Wrocławiu
t) Centrum Esperanta im. L. Zamenhoffa w Białymstoku; Centrum Tu i Teraz” pod Olsztynem, Centrum Sztuk Dalekiego Wschodu „Soto”
u) Uczelnie wyższe: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Białystok, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Dziennikarstwa Poznań, Uniwersytet Rzeszowski
w) przedszkola, szkoły średnie i podstawowe w ww. miastach
x) Domy Kultury: Rembertów, Warszawa-Wesoła, Lublin (Wielokulturowy Lublin), Olsztyn etc.
y) Stołeczna Estrada
z) Muzeum Mazowieckie w Płocku

10. Współpraca zagraniczna
a) Klasztor Drepung Gomang z Mundgood stan Karnataka, Indie
b) sołtys wsi Golok Toe, prowincja Sichuan, Chiny
c) Drikung Center, Monachium, Niemcy
d) Gajang Medical Society – Mundgood, stan Karnataka
e)Lhodak Gaden Dhonnyiling, Dehradun, Indie
f) Asioka Mission, New Delhi
g) minister spraw zagranicznych Rządu Tybetańskiego na Wychodźstwie przed zmianami w rządzie Pani Takla Yangkyi Kelsang
h) Przedstawiciel JS. Dalajlamy w Europie
i) osobisty sekretarz JŚ Dalajlamy Pan Kelsang Takla
j) minister zdrowia Rządu Tybetańskiego na Wychodźstwie – przed zmianami

11. Patronaty i inne formy:
a) prezydent Wrocławia – Rafał Dudkiewicz
b) vice prezydent Sopotu – Wojciech Sułek oraz Paweł Ostrowski
c) prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek
d) vice prezydent Żyrardowa –Grzegorz Ogłękowski
e) prezydent Sopotu – Jacek Karnowski
f) vice prezydent Lądka Zdrój – Zbigniew Piotrowicz
g) przewodnicząca Rady m.st. Warszawy – Ewa Malinowska Grupińska
h) Sarstedt
i) Sklepy turystyczne „Horyzont”
j) portal Duchowe miasto
k) wydawnictwo i gazeta „Dziennik”
l) Agora – radio Roxy

12. Cele statutowe Fundacji:
(§ 7)1) gromadzenie środków finansowych i materialnych w celu wspierania tradycji i kultury tybetańskiej oraz dziedzictwa tybetańskiego,
2) inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz pomocy edukacyjnej, socjalnej i medycznej dla Tybetańczyków w Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami,
3) prowadzenie działalności edukacyjnej na temat Tybetu, jego kultury i tradycji oraz religii w Rzeczpospolitej Polskiej,
4) tworzenie ośrodków kultury tybetańskiej w Rzeczpospolitej Polskiej i poza Jej granicami,
5) tworzenie biblioteki tybetańskiej oraz wydawanie dzieł literatury tybetańskiej,
6) wszelkie inne działania charytatywne na rzecz społeczności tybetańskich,
7) prowadzenie działalności edukacyjnej i pomocowej w zakresie medycznym,
8) wspieranie i prowadzenie prac badawczych i rozwojowych,
9) organizowanie przedsięwzięć służących prezentowaniu i krzewieniu kultury i tradycji oraz religii tybetańskiej,
10) prowadzenie działalności wydawniczej,
11) tworzenie tybetańskich placówek oświatowych i kulturalnych.

(§ 8)1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) gromadzenie środków finansowych i materialnych
2) organizację spotkań, wykładów, koncertów i prezentację filmów o tematyce tybetańskiej,
3) działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą,
4) współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi w
zakresie wymienionym w celach działania Fundacji,
5) tworzenie tybetańskich placówek oświatowych, kulturalnych i medycznych w Polsce i poza Jej granicami,
6) współpracę z firmami i instytucjami zainteresowanymi współdziałaniem w zakresie realizowanych przez Fundację celów
7) działania charytatywne na rzecz społeczności tybetańskich

2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI

Fundacja Sam Dżub Ling od chwili swego powstania, czyli zarejestrowania przed notariuszem woli zawiązania fundacji, uczestniczyła i organizowała wiele wydarzeń mających na celu zarówno prezentowanie kultury tybetańskiej, religii oraz tradycji polskiemu społeczeństwu. Działaliśmy również na forum międzynarodowym uczestnicząc w różnych konferencjach oraz pomagając medycznie Tybetańczykom w prowincji Sichuan w Chinach. Rozpoczęliśmy również program kształcenia przyszłej elity tybetańskiej w Polsce.
Chcemy przy tym podkreślić, że praktycznie większość naszych działań odbywało się dzięki życzliwości i wsparciu wielu instytucji na zasadach bezkosztowych a przede wszystkim dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i aktywistów, wsparciu osób prywatnych i przekazanych przez nie darowizn rzeczowych. W związku z faktem że wszystkie działania w naszej fundacji wykonywane są charytatywnie a wpływy z kwest nie są duże nie mamy szansy na udział w różnych projektach dofinansowujących działalność fundacji.
Poniższe podsumowanie prezentuje jedynie najważniejsze działania. Całość tego co zrobiliśmy można obserwować na naszej stronie internetowej: www.sdl.tibethouse.pl oraz na Facebook.
Chcielibyśmy w tym miejscu podziękować wszystkim, którzy wspierają i rozumieją naszą misję służąc nam swoją pomocą.

a) Działalność prezentująca tradycję – kulturę, religię Tybetu:

– Koncerty:
1) „ Otwórz serce dla Tybetu” – koncerty pode tym hasłem były organizowane przez 2 lata (2007-2009) w różnych miastach Polski. W ramach tych koncertów artyści, którym bliskie są sprawy Tybetu, czujący potrzebę wypowiedzenia się na ten temat występowali całkowicie charytatywnie. Tak m.in. występowali: Zespół Sistars, Grzegorz Markowski, Piotr Woźniak, mnisi z klasztorów tybetańskich, różni muzycy lokalni.
2) Pieśni i tańców klasztornych – w wykonaniu mnichów z klasztorów buddyjskich goszczących w Polsce: Gajang Medical Society (2008), Lhodak Gaden Dhonnyiling (2009), Drepung Gomang (2010 i 2011). Koncerty odbywały się w wielu miastach Polski oraz w Warszawie w miejscach wymienionych w pkt. 9 niniejszego sprawozdania. Zaproszeni mnisi występowali równie w ramach Wielokulturowego Warszawskiego Street Party (2 krotnie), projektu Warszawa Stolica Wielu Kultur, Stołecznego Dnia Dziecka na Agrykoli, Teatrze Kamienica etc. etc.
3) Ani Choying Drolmy – koncerty odbywają się regularnie co roku od 3 lat. W tym roku (2012) Ani Choying będzie w Polsce po raz czwarty. Ani Choying Drolma jest mniszką buddyjską z Nepalu. Ma znakomity głos, wydała około 10 płyt na Zachodzie, gdzie jest bardzo znana i popularna (w Europie i w USA). Koncertowała we Wrocławiu, Krakowie, Gdańsku, Warszawie oraz w Poznaniu.
4) Tradycyjnych pieśni i tańców ludowych – te koncerty wykonywane są przez Tybetańczyków mieszkających w Polsce i młodzież tybetańską zaproszoną do Polski na naukę przez naszą Fundację. Koncerty odbywały się w różnych miastach Polski, w szkołach, przedszkolach, muzeach, galeriach etc.
5) Koncerty międzykulturowe i międzyreligijne:
a) w Och Teatrze – koncerty, w trakcie których występują obok mnichów i Tybetańczyków mieszkających w Polsce także gwiazdy polskiej estrady, jak Tymon Tymański, Wołosi i Lasoniowie, Baldennoise, Mamadou, Grupa gospel Anny Przybysz etc. W trakcie koncertu w 2010 roku oraz w 2011 nagrywane były płyty Live a także Marii Seweryn.
b) w Mangha w Krakowie – razem z mnichami występowali grupa Kryzys oraz Magiczne Karpaty
c) w Kościołach Ewangelickich oraz Cerkwii Prawosławnej i Żydowskim Instytucie Historii, Żydowskiej Gminie Wyznaniowej w Poznaniu a także w Kościele Katolickim w Gułtowy k. Poznania i innych wymienionych w pkt. 9
d) w ramach imprez organizowanych przez inne podmioty, jak: Fundacja Inna Przestrzeń – Program Tybetański, Stołeczna Estrada – Dni dziecka, Domy Kultury, Szkoły, Wielokulturowy Lublin – rokrocznie, Podlaskie Dni Kultury organizowane przez Fundacje „Złoty Środek” , Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie etc.

– Wystawy:
1) The Relics Tour (Wystawa Relikwii wielkich mistrzów buddyjskich) – organizowaliśmy dzięki współpracy z Fundacją Lamy Zopa z siedzibą w USA oraz w Indiach. Relikwie buddyjskie gościły w Warszawie 2 krotnie. Łącznie odwiedziło tę wystawę ponad 20 tysięcy osób. W roku 2009 patronatem objęła tę wystawę przewodnicząca Rady m.st. Warszawy Ewa Grupińska-Malinowska. Gośćmi byli liczni ambasadorowie państw w których dominującą religią jest buddyzm a także przedstawiciele kościołów i wyznań w Polsce oraz różnych linii buddyjskich zarejestrowanych w Polsce.
2) Znaki a także Na tybetańskim szlaku – to tytuły wystaw prezentujących zdjęcia, thanki, przedmioty obrzędowe a także służące do praktyk buddyjskich, przedmioty codziennego użytku, stroje. Wystawy te były wielokrotnie prezentowane w wielu miastach Polski, w szkołach, galeriach i muzeach.

– Ceremonie sypania mandali oraz wykonywania rzeźb maślanych – prezentacja tej ceremonii wykonywanej przez mnichów odbywa się od 2008 roku w większości miast Polski i w różnych ośrodkach wymienionych w pkt. 9

– Wykłady – w omawianym w tym sprawozdaniu okresie przygotowaliśmy setki wykładów oraz prezentacji poświęconych Tybetowi, jego kulturze, religii m.in. w miastach wymienionych w pkt. 9. Regularnie prowadziliśmy też fakultety z kultury tybetańskiej w Szkole przy ul Raszyńskiej. Wykłady odbywały się na Uczelniach, w Domach Kultury, Muzeach, kościołach, przedszkolach, centrach kultury (patrz pkt 9) etc. Regularnie organizowaliśmy też wykłady poświęcone buddyzmowi oraz medycynie, astrologii i dietetyce tybetańskiej.

– Inne wydarzenia:
1) rokrocznie uczestniczymy w organizowanych przez Stołeczną Estradę Dniach Dziecka
2) w dniach dziecka organizowanych przez warszawskie Domy Kultury (2011),
3) nasze dzieci brały udział w prezentacji kultury tybetańskiej w Kancelarii Prezydenta RP (impreza pod patronatem Pani Prezydentowej RP Anny Komorowskiej),
4) w procesji organizowanej z okazji Święta Trzech Króli – na zaproszenie Kancelarii Prezydenta RP w punkcie przed Kancelarią Prezydenta RP;
5) organizowaliśmy na prośbę biura prasowego Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza – spotkanie Marszałka z mieszkającymi w Polsce Tybetańczykami – spotkanie odbyło się przed olimpiadą w Pekinie (2008)
6) byliśmy współorganizatorami wizyty J.Ś. Dalajlamy w Polsce ( wykład na Torwarze- 2008), występ naszych dzieci przed wykładem w Hali Stulecia we Wrocławiu, a także członkami komitetu organizacyjnego ostatniej wizyty (2010)
7) współorganizowaliśmy uroczyste obchody Urodzin J.Ś. Dalajlamy w Warszawie – najpierw tylko z Tybetańczykami mieszkającymi w Polsce a następnie corocznie wspólnie z Fundacją Inna Przestrzeń (2008, 2009, 2010) i Instytutem Lecha Wałęsy (2011)
8) jedno z „naszych fundacyjnych dzieci” występowało w trakcie koncertu w Hali Olivia z okazji 30 lecia „Solidarności”.
9) jako członkowie organizacji „Religions for Peace” uczestniczymy w organizowanych przez nich projektach i spotkaniach (m.in. konferencja w Rovereto 2008 r.)
10) uczestniczyliśmy w obchodach urodzin Panchenlamy organizowanych przez Fundację Inna Przestrzeń a także dwukrotnie we wspólnych modlitwach w Kościele Katolickim w Gułtowy z tej okazji.
11) przygotowaliśmy spotkanie z młodzieżą szkolną Tenzina Tsundue, tybetańskiego działacza wolnościowego, który przyjechał na zaproszenie Fundacji Inna Przestrzeń.
12) udział w Nocy Muzeów na zaproszenie Muzeum Etnograficznego w Łodzi oraz Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.
13) udział w koncercie „Infinitive” organizowanej przez Michała Niewegłowskiego

– Wizyty religijne – nauczyciele buddyjscy
Na nasze zaproszenie gościły w Polsce zarówno wymienione w pkt. 10 klasztory jak też indywidualni nauczyciele różnych tradycji buddyjskich – niektórzy wielokrotnie – którzy wygłosili łącznie kilkaset godzin wykładów. Naszymi gośćmi byli: Lama Gursam, Lama Tsering Rinpoche, JE Garchen Rinpoche, JE Ganteng Tulku Rinpoche (pierwsza wizyta w Polsce), Lama Dudjoom Dorjee, Rabten Tulku Rinpoche, Othok Tulku Rinpoche, JE Chamtrul Lobsang Gyatso, Ngakpa Tserin Dhondup Rinpoche, Lama Shenphen Rinpoche, JE Desi Rinpoche (Singapur), John Myrdhin Reynolds, ale także różnych innych religii i wyznań: Sensej Terrasawa, Om Guru Dev – Milczący Mistrz, O. Jan Bereza, U Sopaka,

b) Działalność inicjująca
Z naszej inicjatywy, dzięki zaproszeniu przez nas nauczycieli buddyjskich powstały sanghi: 1) Drikung Kagyu, 2) Gelugpa – dwie sanghi, 3) Ningmapa – 2 sanghi Wszystkie są zarejestrowane przez Misję Buddyjską „Trzy Schronienia” w MSWiA oraz u właściwych Wojewodów.

c) Działalność edukacyjna dla Tybetańczyków w Polsce i w Tybecie
1) W związku z trudną sytuacją edukacyjną w prowincji Sichuan w regionie Yaijang – wioski Golok Toe, Tica, Orthok – postanowiliśmy wspomóc edukacyjnie dzieci z tego regionu zapraszając je na naukę do Polski. Większość mieszkańców tego regionu jest analfabetami a dzieci tam mieszkające najczęściej nie uczęszczają do szkół albo w niewielkim zakresie ze względu na fakt iż ich rodziców nie stać na opłacanie podatków. Pierwsze dzieci, które przyjechały do Polski myślały, że na świecie są tylko Tybetańczycy, Chińczycy i Hindusi. W tej chwili w Polsce uczy się 9 dzieci, w tym troje, które przyjechało z Indii.
W 2011 roku rozpoczęliśmy z dziećmi tybetańskimi projekt przygotowywania materiałów do podręczników i książeczek o życiu w innych krajach i tego czego nauczyły się nasze dzieci tybetańskie, które to książki będą napisane w języku tybetańskim przez same dzieci… tak aby ich rówieśnicy w Tybecie mogli się nauczyć czegoś o świecie.
Nasze dzieci nie znały języka tybetańskiego w piśmie i nie miały wiedzy o buddyzmie i dlatego w tej chwili mają specjalne lekcje języka i poznają religię.
Te dzieci to:
a) Lobsang Drolma (Luorangzhima) – przyjechała w 2007 r. – uczęszcza obecnie do Liceum „Bednarska”)
b) Sonam (Silangqucuo) – przyjechała w 2007 r. – obecnie uczęszcza do Liceum „Bednarska”
c) Deshi (Dexiqucuo) – przyjechała w 2008 r. – uczęszcza do 6 klasy Szkoły Podstawowej w Otwocku
d) Gendyn (Gedenqucuo) – przyjechała w 2010 r. – uczęszcza do Społecznego Gimnazjum nr 20 przy ul. Raszyńskiej 22
e) Nynco (Dengzhinangmu) – przyjechała w 2010 r. – uczęszcza do 3 klasy Szkoły Podstawowej w Wólce Grzybowskiej k. Nieporętu
f) Kunchok Palmo – przyjechała 2011 r. – uczęszcza do klasy Multi Kulti –w Społecznym Gimnazjum nr 20
g) Tsering Yugdup – przyjechał w 2011 r. – Uczęszcza do klasy pre IB w Liceum z Międzynarodową Maturą przy ul. Raszyńskiej 22
h) Namgyal Tsephel – przyjechał w 2011 r. – Uczęszcza do klasy pre IB w Liceum z Międzynarodową Maturą przy ul. Raszyńskiej 22

2) Nasze podopieczne służyły swoimi doświadczeniami i opowieściami Fundacji Inna Przestrzeń, która wydała na bazie tych informacji książkę „Tybet –Historie Prawdziwe”.

3) Od 2007 r. rokrocznie jeździmy z wolontariuszami do wiosek, którymi się opiekujemy, gdzie z pomocą miejscowych tłumaczy przeprowadzamy wykłady na tematy zdrowia, zagrożenia gruźlicą (około 60 proc. osób jest chorych na te chorobę), chorób pasożytniczych, profilaktyki i wyżywienia. Do pierwszego wyjazdu zainspirowaliśmy Stowarzyszenie Ekologiczne „Dla Ziemi”, które uzyskało dofinansowanie na realizację projektu „Polska Pomoc”.
Przygotowujemy również pozycję medyczną – encyklopedia pierwszej pomocy w języku tybetańskim z obrazkami, którą otrzymaliśmy od Rządu Tybetańskiego na Wychodźstwie a którą chcemy przygotować w taki sposób aby mogli ją wykorzystać Tybetańczycy w regionie, w którym pomagamy.

d) sprawy organizacyjne
1) Fundacja opiera swoją działalność na działalności charytatywnej i nieodpłatnej pracy wolontariuszy. Nikt nie jest zatrudniony. Jest to misja serca różnych osób i ludzi różnych zawodów, którzy ułatwiają nam działalność poprzez swoje umiejętności, umożliwienie nieodpłatnego udostępniania sal, wymiany doświadczeń i umiejętności etc.
2) Oprócz tego na potrzeby Fundacji nieodpłatnie udostępniono nam część lokalu w 05-077 Warszawa-Wesoła, przy ul. Platynowej 17.
3) Darowizny w naszym wypadku są darowiznami rzeczowymi i pracą naszych współpracowników. Otrzymujemy książki do naszej biblioteki buddyjskiej z Wydawnictw o tematyce tybetańskiej i buddyjskiej, otrzymaliśmy meble, osoby prywatne i niektóre firmy prywatne zakupują nam bilety dla dzieci i innych naszych gości, którzy mają przyjechać etc. Niektóre darowizny również przekazywane są na pokrycie kosztów przyjazdu.
4) W okresie sprawozdawczym, zgodnie z postanowieniami statutu przeprowadzane były wybory władz i przyjmowane było sprawozdanie z działalności fundacji.
5) Na koncie Fundacji na koniec roku rozrachunkowego 2011 jest 2500 zł.

Prezes Zarządu
Donata Trapkowska

Wiceprezes Zarządu
Joanna Parchimowicz